O OBRAZACH

Swoje zainteresowania kieruje w stronę malarstwa tradycyjnego, które traktuje jak niekończące się źródło inspiracji. Sięgając po znajome malarskie motywy, nie szuka gotowych rozwiązań, a każdorazowo poddaje je interpretacjom.  Zajmuje się zagadnieniem metaobrazów, poszukując jego wpływów we współczesności. Świadoma dokonań poprzedników podejmuje się próby interpretacji motywów charakterystycznych dla przedstawień w typie trompe – l’oeil. Dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie malarstwa określa skrótowo jako “Przedplan”. Koncepcja malarska porusza kwestie współistnienia, przenikania przestrzeni obrazu z przestrzenią odbiorcy – wyobrażone kontra realne, fizyczne. Sięgając do tradycji malarstwa, swoje realizacje opiera na bezpośrednim kontakcie i pracy z martwej natury. Ostatecznie dąży do zatarcia granic pomiędzy wyobrażonym a realnym, zawłaszczając przestrzeń odbiorcy / artysty. Malowanie jest procesem odbywającym się w czasie. W jej przypadku skończony obraz jest wynikiem wielu tygodni obserwacji. Ważny składnik konstrukcyjny obrazu stanowi czas. Jego subtelny wpływ na martwą naturę, zmianę obserwowanego obiektu. Dlatego można uznać , że jej prace są czymś więcej niż tylko rejestrację jednej tylko migawkowo uchwyconej chwili, wyrwanej z większego kontekstu. Stanowią syntezę wielu spojrzeń, sumę wyglądów.