Łez Kieliszek I

pearls, crystals, glass
2023

Łez Kieliszek II

pearls, crystals, glass
2023

Łez Kieliszek III

pearls, crystals, glass
2023

Łez Kieliszek IV

pearls, crystals, glass
2023

Łez Kieliszek V

pearls, crystals, glass
2023